Poznaj najlepsze firmy w branży z warszawskiesafari.pl

Tanie instrukcje udzielania pierwszej pomocy

Zuzanna Dudek 2019-01-01 0 komentarzy
Wpis

Ponieważ istnieje wiele sytuacji potencjalnie wymagających udzielenie pierwszej pomocy, która to pomoc może wymagać zastosowania każdorazowo odmiennych metod, warto odwiedzić sklep BHPEX Zielona Góra. Asortyment sklepu bowiem obejmuje między innymi instrukcje udzielania pierwszej pomocy, których zakres zawiera praktyczne każdą możliwą sytuację. Instrukcje dostępne są na stronie bhpex.pl zarówno w formie elektronicznej, jak i tabliczkowej i przygotowują na wypadek potrzeby udzielenie pierwszej pomocy w takich sytuacjach, jak:

  • utrata przytomności, nagłe wypadki, stany naglące, nieszczęśliwe wypadki, potrzeba obsługi apteczki wraz z wykazem jej zawartości,
  • oparzenie kwasem lub ługiem, poparzenia termiczne, oparzenia elektrolitem, oparzenia,
  • amputacja kończyny, złamania, zranienia i krwotoki, atak padaczki, drgawki,
  • krwotok z nosa, odma opłucna, omdlenie, uraz jamy brzusznej, uraz kręgosłupa, uraz głowy, zachłyśnięcie, złamane żeber,
  • nagły wypadek w laboratorium biologicznym i chemicznym, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne,
  • obrażenia ciała i zatrucia, podtrzymywanie życia,
  • resuscytacja krążeniowo- oddechowa, ratowanie i reanimowanie topielców, reanimacja, 
  • zatrucia, porażenie prądem elektrycznym, uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego.

Niektóre z wymienionych instrukcji mają charakter bardziej ogólny, niektóre natomiast zawierają precyzyjne i specjalistyczne wskazania. Każda jest jednak opracowana w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną z zakresu pierwszej pomocy.

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!